August 13, 2022

เงินเฟ้อ

ธปท.
1 min read

ธปท. เตรียมปรับเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่าเดิม ที่ถือว่าเกินคาดมากในการปรับเงินที่เฟ้อขึ้นในปี 2565 นี้ ที่มีปัจจัยด้วยกันหลายประการ ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกที่น่าจับตามองในปีนี้  ติดตามความคืบหน้า ธปท. เตรียมปรับเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่าเดิม ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มมีการเตรียมที่จะมีปรับประมาณเงินเฟ้อที่สูงในปีนี้ โดยสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มากถึง 1.7 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว เนื่องด้วยราคาน้ำมากมากขึ้น ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศไทย ที่สูงมากในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ แต่คาดว่าจะไม่เกิน...

สถานการณ์เงินเฟ้อ
1 min read

สถานการณ์เงินเฟ้อ เป็นวิกฤติที่ในตอนนี้แทบทั่วโลกจะต้องพบเจอกัน ยิ่งเป็นในสหรัฐพบได้เลยว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นหนักต่อเนื่อง แต่ก่อนอื่นเรามารู้กันถึงความหมายกันว่าคืออะไรกันแน่ เป็นการที่ตกอยู่ในสภาวะที่ราคาของสินค้า และการบริการต่างๆ ที่เราใช้จ่ายนชีวิตประจำวัน ได้มีแนวโน้มของราคาที่สูงขึ้นอย่างมาก ราคาของแพงกว่าปกติ แต่ถ้าหากว่าเฟ้อมากไปไม่ดี อย่างในเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าหนักพอสมควร เพราะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ของแพงขึ้นมากแต่เงินที่ได้ในแต่ละวันเท่าเดิม แต่ในตอนนี้ที่หลายประเทศต้องการระบบเศรษฐกิจที่เฟ้อกันก่อนๆเท่านั้น ไม่เช่นนั้นกิจการหลายๆแห่งอาจจะต้องปิดตัวลงได้ ปัญหาการว่างงาน อัตราการเลิกจ้างงานจะสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากว่าผู้คนไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนทำให้กิจการอยู่ไม่รอด สถานการณ์เงินเฟ้อ...