April 2, 2023

กลุ่มนักเรียนเลว ยื่นข้อเสนอ 3 ข้อ ที่รมว.ศธ ต้องรับฟัง

กลุ่มนักเรียนเลว

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราได้มีการเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับการชุมนุม ของกลุ่มต่างๆกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเมืองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการเกิดกระแสข่าวเกิดขึ้น เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวที่ยื่นข้อเสนอให้รมว .ศึกษาธิการ ต้องรับฟังและลาออก แล้วต้องร่วมแก้ไขปัญหาที่ได้มีการยื่นเข้ามา ซึ่งสำหรับกลุ่มนักเรียนเลวที่ได้ออกมาประท้วงนั้นเป็นการรวมตัวของเด็กทั้ง 30 โรงเรียนในกรุงเทพฯ ได้มีการออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ยื่นข้อเสนอไป

3 ข้อที่ กลุ่มนักเรียนเลว ได้มีการรวมตัวกันและยื่นข้อเสนอแนะนำในเรื่องใด

กลุ่มนักเรียนเลว

เราเชื่อว่าต้องมีเหตุผลในการยื่นข้อเสนอและการชุมนุมการประท้วงในครั้งนี้ จะได้มีการยื่นคำขาดว่าถ้ารมว.ศธไม่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้ ไม่ปฏิบัติตามทั้ง 3 ข้อยื่นข้อเสนอจะต้องลาออกเพียงเท่านั้นถึงจะยอม ถึงแม้ว่าเป็นการชุมนุมของเด็กนักเรียนมปลายที่มีอุดมการณ์อย่างชัดเจนและต้องการให้ผู้ใหญ่รับฟังและปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง 3 ข้อเรียกร้องมีอะไรบ้าง

สำหรับข้อเรียกร้องที่”กลุ่มนักเรียนเลว” ได้มีการเรียกร้องข้อแรกก็คือ หยุดการคุกคามนักเรียน สำหรับข้อที่ 2 ก็คือต้องมีการยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง ในส่วนของข้อที่ 3 ก็คือการปฏิรูปการศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางการศึกษาที่นักเรียนหลายๆโรงเรียนได้มีความคิดเห็น กลับ การกระทำของอาจารย์หรือครูฝ่ายปกครองบางโรงเรียนที่อาจจะมีการตั้งกฎระเบียบที่คุกคามนักเรียนจนเกินไป อาทิการยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กมีผมยาวก็จะใช้กรรไกรตัดผมออกโดยที่ ไม่ได้เป็นความเต็มใจของเด็กและมีการตัดต่อหน้าเพื่อนซึ่งการกระทำเช่นนี้เด็กหลายคนมองว่าเป็นการคุกคามนักเรียนและไม่ให้เกียรตินักเรียน ข้อที่ 2 สำหรับข้อเรียกร้องก็คือ

กลุ่มนักเรียนเลว

การยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังก็มาจากข้อแรกก็คือเด็กนักเรียนห้ามไว้ผมยาว นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียน เก่งนักเรียนต้องห้ามนุ่งกระโปรงสั้นหรือกฎต่างๆที่โรงเรียนได้มีการสร้างขึ้นมาซึ่งเด็กหลายคนมองว่าเป็นกฎระเบียบที่ร้านหลัง แล้วข้อสุดท้ายข้อที่ 3 ก็คือต้องการปฏิรูปการศึกษาใหม่ก็อาจจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นทำให้เด็กไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งจดตามที่ครูสอนอีกต่อไปเราใช้แท็บเล็ต iPad ในการหาข้อมูลได้ พี่ก็คือทั้ง 3 ข้อเรียกร้องที่กลุ่มนักเรียนเลวสำหรับนักเรียนกว่า 30 โรงเรียนที่ได้ออกมาประท้วง การชุมนุมใหญ่เพื่อให้รมว.ศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ

กลุ่มนักเรียนเลว


สำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องทำการติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆว่าจะแก้ไขปัญหา ให้เด็กนักเรียนได้ไหมซึ่งหลายๆคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เห็นด้วย บางคนก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจจะเป็นความคิดสำหรับผู้ใหญ่บางคนที่อาจจะคิดว่า กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามและเป็นกฎระเบียบที่ทุกคนปฏิบัติมากเหมือนกัน เด็กยุคใหม่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมเราต้องปฏิบัติตามหรือเป็น การกระทำต่างๆที่อาจจะเยอะจนเกินไป เพราะยังไงเราก็ต้องมาดูว่ารมว. ศึกษาธิการจะมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อย่างไร จะสามารถเจรจาเพื่อหาตรงกลางได้หรือไม่

ติดตาม ข่าวเด็นประเด็นร้อน รวมไปถึง ข่าวทั่วไป มาอัพเดทให้คุณรู้ทันเหตุการณ์