March 24, 2023

สส .พรรคเพื่อไทย ยังยืนยันที่จะอยู่ในจุดยืนเดิมก็คือ ต้องการคนร่างรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งใหม่

สส .พรรคเพื่อไทย จากกรณีของการเลือกตั้งและการร่างธรรมนูญฉบับใหม่ เลขาธิการของพรรคเพื่อไทยได้มีการนำเสนอจุดยืนเดิมก็คือต้องการคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และต้องการเลือกตั้งใหม่เพียงเท่านั้น สำหรับนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สำหรับผู้ที่เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้มีการกล่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เมื่อที่ผ่านมา วันนี้ของพรรคเพื่อไทยมีการยืนยันจุดยืนเดิมที่มีตั้งแต่แรกก็คือต้องการสนับสนุนให้สมาชิกสภาทั้งหมดเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องมาจากการเลือกตั้งเพียงเท่านั้น ซึ่ง

สส .พรรคเพื่อไทย จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

สส .พรรคเพื่อไทย

ซึ่งมีการนัดแล้วในนัดแรกก็คือวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ ที่ผ่านมาซึ่งไม่มีการนำเสนอข้อเสนอต่างๆสำหรับพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการนำเสนอทั้งหมด 4 ข้อเสนอที่จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดนี้ที่จะประกอบไปด้วยข้อเสนอทั้ง 4 ข้อดังต่อไปนี้

สส .พรรคเพื่อไทย

สิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการก็คือต้องการเลือกประธาน ต่อมาก็คือยืนยันว่าหลักการในการ รองธรรมนูญที่พักต้องการและพรรคฝ่ายค้านพรรคอื่นต้องการก็คือ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายทุกคนจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพียงเท่านั้น ข้อที่ 3 ก็คือจะต้องการนำเสนอเพื่อที่จะเป็นการเชิญบุคคลภายนอก ตัวแทนในภาพของประชาชนและนักวิชาการที่มีความรู้ในด้านนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ข้อสุดท้ายข้อที่ 4 ก็คือการพิจารณา คณะกรรมาธิการควรมีกรอบระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนต้องยึดถือคำพูดของนายรัฐมนตรีเป็นหลัก มันก็คือต้องล้างให้เสร็จและแก้ไขให้เสร็จในเดือนธ.ค. นี้หวังว่าทุกฝ่ายจะรักษาคำพูดที่ได้พูดออกมา

สส .พรรคเพื่อไทย

และนี่ก็คือการแสดงจุดยืนของ สส.พรรคเพื่อไทย กับ 4 ข้อเรียกร้องที่ต้องการในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหวังว่าการแก้ไขและการ เรียกร้องทั้ง 4 ข้อนี้จะได้รับการพิจารณาและเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อ การชุมนุมของประชาชนอย่างไรบ้างก็หวังว่าทุกฝ่ายจะต้องหาทางออกให้กับประเทศโดยเร็ววันเพราะว่าประเทศก็ต้องการผู้นำที่มีศักยภาพและต้องการความสงบที่ต้องเกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้ายังมีการชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยก็แสดงว่าประเทศไทยไม่ได้มีระบบประชาธิปไตยในการปกครอง

ติดตาม ข่าวเด็นประเด็นร้อน รวมไปถึง ข่าวทั่วไป มาอัพเดทให้คุณรู้ทันเหตุการณ์