March 29, 2023

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน รับเหตุร้าย จำลองโมเดลเทอร์มินอล 21

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการรายงานสำหรับการ สั่งฝึกซ้อมสำหรับผบชภาค 3 ที่ได้มีการสั่งให้ มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากกรณี ใช้โมเดลตัวอย่างในการฝึกซ้อมสถานการณ์ตัวอย่างก็คือเทอร์มินอล 21 โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืน ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกทุกคนได้สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 24 ก่อนที่จะมีการ สั่งให้มีการฝึกซ้อมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะเข้าฝึกซ้อมกรณีสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ตอนเกิดเหตุร้ายที่เทอร์มินอล 21 ที่ห้างนครราชสีมา จึงทำให้มีการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน นั้นจะเริ่มต้นการฝึกตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน

จำนวนผู้ที่รับการเข้าฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนในครั้งนี้มีจำนวน 114 นายสำหรับคนที่เข้ารับการฝึกอบรมนี้จะเป็นครูต้นแบบเพื่อกลับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในหน่วยงานต่างๆให้มีการฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืนเช่นเดียวกัน ในการกล่าวเปิดงานก็มีการกล่าวโอวาทในพิธีและมีการ บอกเป้าหมายเกี่ยวกับการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่ามีเป้าหมายเพื่ออะไรแน่นอนว่าเป้าหมายก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการใช้อาวุธปืนของนายตำรวจนายทหารทุกคนที่เป็นรั้วของชาติให้สามารถแก้ไขสถานการณ์และใช้อาวุธปืนได้อย่างมีความแม่นยำมากขึ้น

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน

 ก็ถือได้ว่าเป็นการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนที่มีประโยชน์เพราะว่าจะสถานการณ์ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา หลายคราวหลายกรณีมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการก่อการร้าย และเป็นการกระทำโดยทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมมือกันเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆก็น่าจะเป็น

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน

ประโยชน์และเป็นการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน ตอนนี้ก็คือข่าวสารประจำวันที่ 26 พฤศจิกายนในวันนี้ที่ทำการนำเสนอเหตุการณ์และข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยทุกข่าวเราจะทำการนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงเพียงเท่านั้น

ติดตาม ข่าวเด็นประเด็นร้อน รวมไปถึง ข่าวทั่วไป มาอัพเดทให้คุณรู้ทันเหตุการณ์