March 22, 2023

การอ่านคำวินิจฉัยของศาลชี้ว่านายกรัฐมนตรี ไม่มีความผิดในการพักบ้านหลวง

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นข่าวสารที่ทุกคนและประชาชนหลายกลุ่มกำลังรอคอยกันวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า นายกรัฐมนตรีมีความผิดในการใช้สิทธิ์ในการพักบ้านหลวงหรือไม่ ซึ่งได้มีการอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีบ้านพักหลวงว่าผิดกฎหมายหรือไม่หรือทำผิด มาตราใดมาตราหนึ่งใน กฎหมาย รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนรอคอยเกี่ยวกับการวินิจฉัยในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

การวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี ผิดหรือไม่

นายกรัฐมนตรี

จากกรณีของนายกรัฐมนตรี มีบ้านพักหลวงพระธรรมนูญได้มีการเห็นชอบและมีมติเอกฉันท์ว่านายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับกรณีบ้านพักหลวงตามรัฐธรรมนูญ จากกรณีการอาศัยบ้านพักรับรองของกองทัพเมื่อมีการเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนตั้งแต่พศ. 2557 ซึ่งศาลได้มีการเห็นชอบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความผิด เพราะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าพักในบ้านพักหลวง กองทัพเพราะเป็นข้าราชการกองทัพบก และมียศเป็นถึงยศพลเอก แล้วยังเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกองทัพ ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศมากมาย แล้วยังเป็นผู้ที่ มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ 5 และนี่ก็คือคำวินิจฉัยส่วนย่อยของศาลรัฐธรรมนูญที่ลงมติเห็นชอบว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดกรณีบ้านพักหลวง สรุปง่ายๆว่า เป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศจึงไม่มีความผิดในกรณี บ้านพักหลวง

นายกรัฐมนตรี

จากการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นอนว่าในประเทศตอนนี้กำลังมีความไม่สงบเกิดขึ้นหลายๆคนกำลังออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ตอนนี้รัฐบาลเองก็ยังคงที่จะไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งและเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา บางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วหรือต้องการให้ไปพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ได้มีการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งมีความ ไม่พอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีจะทำอะไรก็ไม่เกิดปัญหาการกระทำความผิดอะไรเลย ก็อยากให้ทุกท่านทำการติดตามข่าวสารบ้านเมือง เอาสารต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้รู้เท่าทันกันแล้ววันนี้ก็คือข่าวสารประจำวันที่ 4 ธันวาคม ก็ยังคงที่จะทำการนำเสนอ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้รับทราบทั่วเท่ากันและเป็นข้อมูลที่มีความจริงก็ยังจะอัพเดทข่าวสารเรื่อยๆใครที่ชอบ ข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารบันเทิง สารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆก็สามารถติดตามข่าวสารได้เราจะนำเสนอข้อเท็จจริงให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการอ่านข่าว

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์