June 10, 2023

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว หลังพาณิชย์ให้มีการใช้มะพร้าวในประเทศก่อน หากนำเข้าต้องเคร่งครัด

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่ามีการพูดถึงกันเยอะ ทางพาณิชย์เอง ที่ได้มีการคุมเข้มหนัก ที่อยากให้มีการใช้มะพร้าวในประเทศก่อนเป็นหลัก ถ้าหากว่าจะมีการนำเข้านั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำคัญห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงานเป็นเด็ดขาด ทั้งนี้มาติดตามรายละเอียดกันได้เลย

ติดตามรายละเอียด คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว

ในการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ เรียกได้ว่าทางพาณิชย์มีการเข้มงวดอย่างมาก ในการติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดมากที่สุดมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเข้ามะพร้าวมาโดยอยู่ภายใต้กรอบของ WTO และ AFTA แต่ทั้งนี้ในภายใต้กรอบ WTO ที่มีการกำหนดมาในโควตาในปริมาณการนำเข้ามาเกินปีละประมาณ 2 พันกว่าตันนิด ๆ มีภาษีอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ให้มีการนำเข้ามาได้ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. และ ก.ย.-ธ.ค. ที่ผ่านมา แล้วยังมีนอกโควตาที่ไม่จำกัดปริมาณด้วย ภาษี 54 เปอร์เซ็นต์

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว

ในส่วนของการนำเข้าจะอยู่ทั้งในและทางนอกโควตา โดยผู้นำเข้ามาสามารถทำการจ้างกะเทาะนอกโรงงานได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้กะเทาะมะพร้าวที่เป็นรายย่อยก่อน แล้วยังต้องมีการให้ข้อมูลในระเบียนรถที่ใช้ในการขนส่ง และยังต้องมีการรายงานให้ทางพาณิชย์ของจังหวัด มีการใช้ข้อมูลในการประกอบการตรวจสอบย้อนหลังกลับ ในเอกสารใบขนย้ายมะพร้าว เพื่อที่จะไม่ให้มีการนำมะพร้าวมาหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศไทยนั่นเอง ทั้งนี้ได้มีการชะลอการนำเข้ามะพร้าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกโควตาก็ตาม

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว กรณีในกรอบ AFTA ในปี 65ทั้งนี้ในกรณีในกรอบของ AFTA ที่เรียกได้ว่าการนำเข้าจะต้องมีการได้รับความเห็นชอบด้วย จากคณะอนุกรรมการบริหารการจัดการสินค้ามะพร้าว โดยคร่าว ๆ จะต้องมีการนำเข้าเพื่อที่จะแปรรูปมาเป็นน้ำมันพืช หรือจะเป็นอาหารคนในกิจการของตนเองเท่านั้น ห้ามมีการจ่าย มีการโอนในประเทศ ห้ามไปจ้างกะเทาะนอกโรงงานเด็ดขาด คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว เรียกได้ว่ามีความเข้มงวดอย่างมากในปัจจุบันนี้ เพื่อยังไม่มีการนำเข้ามา มีความเคร่งครัดให้ใช้มะพร้าวในประเทศไปก่อน

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์