March 22, 2023

กนอ.พร้อม 4 พันธมิตรร่วมกันเผาทำลายสารทำความเย็นให้หมดไป ในระบบฟลูอิดไดซ์เบด

เผาทำลายสารทำความเย็น เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่อยากให้ติดตามกัน ทางกนอ. มีการเผยออกมาแล้วว่าได้ร่วมกับทาง 4 พันธมิตร เพื่อที่จะมาเผาทำลายสารทำความเย็นนี้ ที่มีการจับกุมได้ในการที่นำเข้ามาในประเทศกว่า 1 หมื่นถัง แน่นอนว่าเป็นไปตามที่สอดคล้องกับเป้าหมายในประเทศไทย เป็นการเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนขึ้นมา แล้วยังมีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นศูนย์ด้วย มาติดตามรายละเอียดกันได้เลย 

ติดตามรายละเอียด เผาทำลายสารทำความเย็น

เผาทำลายสารทำความเย็น

ทางกนอ. ที่ได้มีการรับการประสานจากกรมศุลกากรมา เป็นการขอความอนุเคราะห์ในการใช้เตาเผา ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกนอ. โดยจะเป็นเตาเผาในระบบฟลูอิดไดซ์เบด ที่ทางกนอ.ได้มีการรับความช่วยเหลือในด้านเครื่องจักร และทางด้านอุปกรณ์เตาเผาที่มาพร้อมกับระบบในการผลิตไอน้ำในตัวเลยทีเดียว ที่อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากองค์กร NEDO ในญี่ปุ่น และ BPEC เพื่อจะเป็นการเผาทำลายความเย็น

เผาทำลายสารทำความเย็น

ที่ทางกรมศุลกากรได้มีการจับกุมได้ โดยไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นถัง โดยได้มีการอนุญาตแล้วให้เผาทำลายความเย็นนี้ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการควบคุมประสิทธิภาพในการเผาทำลาย ต้องไม่น้อยกว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้มีการทดลองเผาแล้ว พบว่าสามารถทำได้อย่างสำเร็จ มีการควบคุมประสิทธิภาพได้ตามที่ตกลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ท้ายที่สุดแล้วถือว่าโครงการนี้ทำได้ประสบความสำเร็จ ที่มีการสนับสนุนในทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม 

เผาทำลายสารทำความเย็น

เผาทำลายสารทำความเย็น มีความน่าสนใจกว่าที่คิด ในการเผาทำลายความเย็นในครั้งนี้ เมื่อรวมที่ผ่านมามาจนถึงในปัจจุบันนี้พบว่าอยู่ที่ 147 ตันเลยทีเดียว ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก ที่ถือว่าเกินครึ่งในเป้าหมายของปีหน้า โดยกำหนดไว้ที่ 2 ล้านตันนั่นเอง ที่นับว่ามีความสอดคล้องในการเป็นกลางทางคาร์บอน เผาทำลายสารทำความเย็น เรียกได้ว่าผ่านไปได้ด้วยดีในโครงการนี้ เป็นการทำได้ตามความสอดคล้องในเป้าหมาย เพื่อที่จะให้ต่อไปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ในที่สุด

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์