March 22, 2023

สั่งปิดงานคอนเสิร์ต Big Mountain กะทันหัน ผู้เข้าร่วมงานต่างไม่พอใจ

Big Mountain

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการสั่งปิดงานคอนเสิร์ต Big Mountain กะทันหัน คอนเสิร์ตขนาดใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาที่จัดตั้งงานอยู่ที่เขาใหญ่ เป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นและคนที่มีความชื่นชอบกับเสียงเพลงและดนตรีเป็นอย่างมากเพราะในปีที่ผ่านๆมางานคอนเสิร์ต Big Mountain ได้รับความนิยม จากผู้ชมและมียอดซื้อบัตรทะลุหลายล้านบาทกันเลยทีเดียวภายในงานคอนเสิร์ตจะมีการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ตอบทุกโจทย์ความต้องการของคนที่ชอบเสียงเพลง

สั่งปิดงานคอนเสิร์ต Big Mountain กะทันหัน ด้วยการรักษาระบบไม่ปลอดภัย

Big Mountain

การสั่งปิดงานคอนเสิร์ต Big Mountain กะทันหันเกิดจากการที่มีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการว่างานคอนเสิร์ตมีการ ตรวจเช็คหรือตรวจสอบความปลอดภัยในมาตรการรักษาโรคระบาดได้ไม่ดีพอทำให้ถูกสั่งปิดกระทันหันแต่ในอีกมุมมองนึงก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าที่ถูกสั่งปิดกระทันหันเพราะว่า แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงานและภายในงานคอนเสิร์ตได้ชักชวนให้เกิดอารมณ์ความคิดที่เป็นการใช้ความรุนแรง และไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองทั้ง ๆ ที่งานคอนเสิร์ตไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นั่นเอง และมีหลาย ๆ เหตุผลที่ทำให้งานถูกสั่งปิดกระทันหัน

Big Mountain

กรณีสั่งปิดงานคอนเสิร์ต Big Mountain กะทันหัน อย่างไรก็ตามในการสั่งปิดงานคอนเสิร์ต Big Mountain กะทันหันกะทันหันก็ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไรเกิดจากการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคอันตรายต่าง ๆ ได้ไม่ดีพอหรือเกิดจากการที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการแสดงงานคอนเสิร์ต

Big Mountain

ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์แต่อย่างไรก็ตามคอนเสิร์ตก็ถูกสั่งปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้สิ้นสุดการเล่นคอนเสิร์ตในเวลา 22.00 นาฬิกา และในเวลาต่อมาผู้คนเริ่มทยอยกันกลับที่พัก และแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างปลอดภัย เป็นอีกข่าวที่มีความโด่งดังและเป็นกระแส ถกเถียงกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ต่างแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งหมด

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์