March 29, 2023

ปี 2564 อาจจะเกิด โรคระบาด ระหว่างคนกับเชื้อโรค

โรคระบาด

โรคระบาด ข่าวประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีการรายงานข่าวว่าตอนนี้เราจะต้องมีการเฝ้าระวังที่กำลังจะเข้าสู่ปี 2564 อาจจะเกิดโรคระบาดระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรค เป็นคำเตือนของแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาฯว่าจะต้องมีการสร้างยุทธศาสตร์ ในการจัดการรูปแบบใหม่ๆและปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เพราะเชื่อว่าความผันแปรของเชื้อโรคอาจจะเกิดได้การวิจัยนั้นต้องวิจัยเกี่ยวกับการ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ข้ามจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเปลี่ยนไปอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือโรคระบาดนั้นอาจจะมีการระบาดจากสัตว์สู่คนก็เป็นไปได้

โรคระบาด จากสัตว์อาจจะกลับเข้าไปสู่คน

 โรคระบาด

รายงานล่าสุดของการเกิดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การพัฒนา ของการวิจัยต่างๆมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าโรคโครานาไวรัสพื้นบ้านอาการอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ทำให้เกิดผลต่อการเสียชีวิตและเป็นโรคติดต่อและเป็น covid 19 ได้ ทำให้การวิจัยต่างๆอาจจะต้องมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะคาดว่าในปี 2564 อาจจะมีการเกิดโรคระบาดรูปแบบใหม่

 โรคระบาด

ซึ่งเราจะต้องสร้างยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการต่อสู้เกี่ยวกับเชื้อโรคหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของโรคระบาดความรุนแรงของเชื้อโรคที่อาจจะเกิดจากสัตว์กลับไปสู่คนที่มีการระบาดและติดเชื้อกันไปมามีหลากหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็อาจจะไม่รุนแรง วางสายพันธุ์ก็รุนแรงอาจจะทำให้เกิด การเสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับเชื้ออาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไวรัสที่เคยมีอยู่ในสัตว์ถ้าเกิดกลับเข้ามาสู่คนแล้วจะมีแนวทางในการรักษาอย่างไร ระบบทางเดินหายใจต่างๆ เชื้อโรคบางสายพันธุ์ไม่มีการแสดงอาการแต่ก็มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นการวิจัยจะต้องมีการวิจัยอย่างรอบคอบเพราะว่าความซับซ้อนของโรคระบาด

 โรคระบาด

ทางคุณหมอได้มีการบอกว่ายุทธวิธีในการรับมือหรือทำสงครามหลังจากนี้ไปอาจจะไม่ใช่เป็นการตั้งต้นดูจากสัตว์ป่าหรือว่าค้างคาวเป็นหลักแต่ไวรัสบางชนิดก็อาจจะ มาจากครอบครัวอื่นที่ไม่สามารถบ่งบอกสาเหตุได้ว่าไวรัสตัวไหนจะมีความเก่งมากที่สุดและมนุษย์คนไหนจะเป็นรายต่อไปการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเร่งด่วนเช่นนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในพื้นที่ต่างๆเช่นไวรัสนี้อาจจะส่งผลทางสมอง จะส่งผลทางเดินหายใจหรือปอดบวมเป็นต้น ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำการวิจัยต่อไปและรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการติดเชื้อไวรัส อาจจะเกิดความรุนแรงมากกว่าการทำสงครามเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และประชาชนทุกคนก็ต้องดูแลตัวเอง

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์