April 2, 2023

บุคคลที่ไม่สามารถ ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.สามารถยื่นเอกสารขอไม่ไปใช้สิทธิ์ได้

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกตั้งอบจในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกจังหวัดและทุกอำเภอหรือทุกตำบล จะมีพื้นที่ในการเลือกตั้งให้เราเข้าไปเลือกตั้งตามหน่วยที่เรามีรายชื่อ ซึ่งการเลือกตั้งนั้นเราจะต้องไป ใช้สิทธิเลือกตั้ง กันทุกคนแต่เมื่อเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทางรัฐบาลก็มีนโยบายและแบบฟอร์มให้เรากรอกเพื่อขอยื่นสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่ออกเสียงเพราะติดภารกิจหรือมีเหตุผลจำเป็นทั้งนี้เราสามารถกรอกเอกสารและส่งไปที่อำเภอเพื่อยื่นสิทธิ์ของเราได้โดยง่าย

วิธีการทำเรื่องขอไม่ไป ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

วิธีการไม่ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เราดาวน์โหลดแบบฟอร์มและนำแบบฟอร์มปริ้นหน้าหลังเท่านั้นออกมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นให้เหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดที่เรามีชื่ออยู่ในหน่วยเลือกตั้งได้ถ้าหากเหตุผลฟังขึ้นและมีหลักฐานที่ชัดเจนเราก็สามารถยื่นข้อยกเว้นเพื่อไม่ขอไปใช้สิทธิ์ได้

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้เมื่อเราก็เอกสารครบถ้วนแล้วให้เรานำเอกสารใส่ซองและจ่าหน้าซองไปที่อำเภอที่เรามีชื่ออยู่จากนั้น นำเอกสารไปส่งที่ทำการไปรษณีย์หรือว่าจะฝากญาติไปส่งก็ได้เช่นกันแต่ภายในเอกสารเราจะต้องมีแบบฟอร์มในการยื่นขอไม่ไปใช้สิทธิ์และบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถไม่ไปใช้สิทธิ์ได้เพราะมีเหตุผลจำเป็นที่เพียงพอเป็นการยื่นขอไม่ไปใช้สิทธิ์ที่ง่ายมาก ๆ ทุกคนสามารถทำได้หากใครยิ่งที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ยิ่งควรทำเพราะว่าจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในอนาคตของเรานั่นเอง

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การยื่นไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งระยะเวลาของการยื่นไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง เราสามารถทำได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วันหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วันนั่นก็คือวันที่ 13 ธันวาคมถึงวันที่ 20 ธันวาคมคือวันเลือกตั้งและวันที่ 20 ถึงวันที่ 27 ธันวาคมนั่นก็คือก่อนวันเลือกตั้ง 7 วันและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันนั่นเองอยากให้ทุกคนไปยื่นการใช้สิทธิ์กันแต่ถ้าหากใครที่มีเหตุผลจำเป็นจริง ๆ จะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองในอนาคตเพราะการไม่ไปใช้สิทธิ์นั้นก็คือเราไม่มีประชาธิปไตยในตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ของเราให้เกิดประโยชน์และเกิดผลกับประเทศชาติมากที่สุด ถึงเราจะเป็นเพียงกลุ่มคนส่วนน้อยแต่เราก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์ของเรา

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์