March 28, 2023

จังหวัดสารคามติดอันดับ 1 ของภาคอีสาน covid ระบาดหนัก อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดสารคามติดอันดับ 1

เป็นข่าวที่โด่งดังอย่างมากเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดสารคามมีผู้ติดเชื้อโควิคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จังหวัดสารคามติดอันดับ 1 ของภาคอีสาน covid ระบาดหนัก และมีผู้ป่วยมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งทางจังหวัดได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิค 19 ให้ทุกคนได้ทราบการเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงรวมถึงให้กลุ่มเสี่ยงนั้นออกมาตรวจโรคโควิด ซึ่งมีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกือบ 2,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันนี้รวมเป็น 17 รายแล้ว ทางจังหวัดได้ออกมาตรการป้องกันอย่างใกล้ชิด และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองทางมหาลัยสารคามก็มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19

จังหวัดสารคามติดอันดับ 1 ของภาคอีสาน covid ระบาดหนัก เป็นจำนวนมาก

จังหวัดสารคามติดอันดับ 1

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะมีการแพร่กระจายของเชื้อ covid19 อย่างมากจังหวัดสารคามติดอันดับ1ของภาคอีสานcovidระบาดหนักจังหวัดได้ยกระดับการหยุดเชื้อให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงขณะนี้ไม่ค่อยมีผู้คนออกมาใช้จ่ายหรือว่าซื้อของภายนอกบ้านเพราะกลัวโรคระบาด covid-19

จังหวัดสารคามติดอันดับ 1

ถ้ามหาวิทยาลัยสารคาม ก็ได้ทำการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันโควิตเข้ามาใกล้ชิดกับนักศึกษาไม่เพียงเท่านั้นร้านอาหารและร้านขายสิ่งของเครื่องใช้ก็ต้องมีมาตรการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการสวมหน้ากากและมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน นอกจากนี้ก็ได้มีการตรวจเช็คไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมกับฆ่าเชื้อในบริเวณและพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อนั้นได้ไปสัมผัส

จังหวัดสารคามติดอันดับ 1

จังหวัดสารคามเร่งป้องกันและแก้ไขจังหวัดสารคามติดอันดับ 1 ของภาคอีสาน covid ระบาดหนักจังหวัดสารคามติดอันดับ 1 ของภาคอีสาน covid ระบาดหนักเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมกับจะยกระดับการป้องกันให้มากยิ่งขึ้น โดยมีทางจังหวัดเข้ามาดูแลความปลอดภัยและความใกล้ชิดของผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสารคามหรือว่าในพื้นที่เสี่ยงช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ให้สามารถใช้งานและปลอดภัยได้มากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นยังได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิภายในร่างกายของทุกคนที่เดินทาง มาจากต่างจังหวัดและผู้คนที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ทำการกักตัวทั้งหมดเพื่อระงับการแพร่เชื้อให้ได้เร็วและเท่าทันท่วงที

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์