April 2, 2023

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง หลังที่หยุดยาวเป็นระยะเวลานาน

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง หลังหยุดตัวเป็นระยะเวลานานด้วยสาเหตุเนื่องจากโรคระบาดโควิดและสาเหตุการปรับปรุงภูมิทัศน์จึงทำให้ต้องระงับการวางขายแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการเปิด อีกครั้งในวัน เสาร์ของทุก ๆ อาทิตย์ ซึ่งผู้คนสามารถเข้าไปซื้อจ่ายสิ่งของเครื่องใช้อาหารเพื่ออุปโภคบริโภคได้แล้ว

โดยมีพ่อค้าแม่ค้าไปทำการวางขายตลอดทางเดินซึ่งบริเวณของถนนคนเดินนั้นอยู่ที่หลังศาลจังหวัดขอนแก่นตรงสวนสาธารณะหรือที่ทุกท่านเรียกกันว่าหอนาฬิกาของขอนแก่นนั่นเองเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายสะดวกสบายผู้คนจึงนิยมไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง ทำให้ตลาดดูครึกครื้นเศรษฐกิจปรับตัวมากยิ่งขึ้น

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง ทำให้เศรษฐกิจมีความครึกครื้นผู้คนออกไปซื้อจ่ายสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงสิ่งอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างด้วยการทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจในการขายสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อมีผู้ที่ไปสัมภาษณ์พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดบอกว่าการค้าขายมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ผู้คนเข้ามาซื้อจ่ายสิ่งของเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากกว่าในช่วงก่อนที่จะทำการปิดตัวลงเนื่องจากโรคระบาดโควิดนั่นเอง แต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนที่ยังไม่รู้จะว่าตลาดได้ทำการเปิดแล้วจึงทำให้ผู้คนไม่ได้เยอะเท่าช่วงก่อนที่จะมี covid ระบาด พ่อค้าแม่ค้าจึงจะต้องรับมือด้วยการนำสินค้ามาขายให้ลดน้อยลงเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายหรือเน่าเสียมากจนเกินไปแต่คาดว่าต่อไปในอนาคตอาจจะมีผู้คน เข้ามาซื้อจ่ายสิ่งของเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง หลังจากที่ปิดเป็นระยะเวลายาวนานกันเลยทีเดียวถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง หลังที่ได้ถูกสั่งปิดเป็นระยะเวลานานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid 19 และสถานการณ์เศรษฐกิจย่ำแย่ผู้คนไม่ค่อยนิยมออกไปซื้อจ่ายสิ่งของมากเท่าไหร่

ถนนคนเดินขอนแก่นกลับมาเปิดตัวอีกครั้ง

รวมถึงการปรับสภาพภูมิทัศน์ของบริเวณการขายด้วยจึงทำให้ต้องทำการหยุดและกลับมาเปิดในซึ่งมีขายทุก ๆ สัปดาห์ ในช่วงวันเสาร์เริ่มตั้งแต่ 16:00 น เป็นต้นไปจนถึงเวลา 22:00 น ถึง 23:00 น ของทุก ๆ วันเสาร์กันเลยทีเดียวผู้คนนิยมไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงอาหารอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมี การรักษาความสะอาดที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่ไปใช้บริการถือได้ว่าเป็นการกลับมาเปิดตัวของถนนคนเดินอีกครั้งที่มีกระแสยอดนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์