April 2, 2023

เราชนะแต่ประชาชนแพ้ เป็นเหตุการณ์ที่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย

เราชนะแต่ประชาชนแพ้

ซึ่งมีผู้ออกมาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะในช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการชนะที่บุคคลบางส่วนถึงจะได้รับสิทธิ์แต่มีความยากลำบากที่จะใช้งาน 10 ไม่ว่าจะเป็นการสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือการไปยืนยันตัวตนที่จะต้องมีสมาร์ทโฟนแต่ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาแก้ไขปัญหาโดยการสามารถไปยืนยันตัวตนได้ตามธนาคารแต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำที่ผู้คนต้องไปรวมตัวกันอยู่ธนาคารนับพันชีวิต เพื่อทำการลงทะเบียนที่เราชนะเป็นภาพที่เห็นแล้วทำเอาผู้คนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเพราะเห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำและการที่ประชาชนไปรวมตัวกันอาจก่อให้เกิดอันตรายผู้คนเป็นลมและเหนื่อยล้าโดยส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือจึงเป็นคำกล่าวได้ว่า เราชนะแต่ประชาชนแพ้

เราชนะแต่ประชาชนแพ้ โครงการที่เห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำ

เราชนะแต่ประชาชนแพ้

เราชนะแต่ประชาชนแพ้ เป็นโครงการที่เห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำเมื่อมีการจัดโครงการเราชนะขึ้นมาโดยไม่มีการโอนเงินสดให้กับประชาชนเยียวยาโควิดแต่จะมีการเยียวยาโดยเข้าโครงการเราชนะให้ผู้ที่ลงทะเบียนรวมถึงเข้าบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนของผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำเพราะผู้คนที่มีอายุมากแล้วหรือผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถซื้อโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนได้นั้นไม่ได้ลงทะเบียน

เราชนะแต่ประชาชนแพ้

และไม่มีสิทธิ์รับโครงการเพราะยืนยันตัวตนไม่ผ่านไม่มีอุปกรณ์ทางรัฐบาล จึงได้แก้ปัญหาโดยการสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารเพียงแค่มีบัตรประชาชนแต่ก็ยังคงเกิดปัญหาเพราะผู้คนไปรวมตัวกันนับพันชีวิตต่างต้องเดินทางด้วยความยากลำบากและมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมลงทะเบียนจึงทำให้ประชาชนออกมา ด่าทอและกล่าวถึงความไม่เหมาะสมโดยเป็นวลีเด็ดที่ว่าเราชนะแต่ประชาชนแพ้

เราชนะแต่ประชาชนแพ้

เราชนะแต่ประชาชนแพ้ โครงการที่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำเราชนะแต่ประชาชนแพ้ เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเสนอขึ้นนั่นก็คือโครงการเราชนะแต่ประชาชนได้รับสิทธิ์ไม่ทั่วถึงและผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีเพียงผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการสแกน QR Code เพื่อจ่ายตังค์และผู้ที่มีบัตรสวัสดิการคนจน แต่เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผู้ที่ไม่มีทรัพยากรและผู้สูงอายุที่ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้เพราะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นจริงไม่ได้รับสิทธิ์รัฐบาลออกมาแก้ปัญหาโดยการให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารแต่ก็ยังคงเกิดปัญหาเพราะมีความยากลำบากในการเดินทางและไม่ได้แจกสวัสดิการเป็นเงินสดทำให้ประชาชนนั้นได้รับโครงการด้วยความยากลำบากและได้ไม่ทั่วถึง เห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำและ เป็นโครงการที่ประชาชนไม่ได้เข้าถึงทุกคน

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์