October 25, 2020

ข่าววันนี้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมปี 2563 ที่ผ่านมา ผ่านไปแล้วกับงานทอดกฐิน วัดเจดีย์ไอ้ไข่ เป็นวัดที่ ประชาชนให้ความสนใจในการบูชากราบไหว้และร่วมทำบุญ เพราะการให้หวยของพี่ไข่วัดเจดีย์ แม่นทุกงวด ทำให้ประชาชนหลั่งไหลเข้าไป กราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลามในช่วงที่ผ่านมา ยิ่งวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกๆเดือน มีประชาชนเข้าไปกราบไหว้ ทอดกฐินสามัคคี...