October 6, 2022

ข่าวเศรษฐกิจ

ม.33เรารักกันและเราชนะ
1 min read

ม.33เรารักกันและเราชนะ เป็นข่าวที่เรียกว่ามาแรงอย่างมากในตอนนี้ ที่ทำให้ทุกคนนั้นได้เข้ามาใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนอย่างมาก จนเกิดเป็นกระแสที่มาแรงจนให้ผู้ที่มีประกันตนในมาตรา 33 สามารถมีสิทธิ์ใช้งานกับคนทั่วไปได้แล้ว เนื่องจากว่าในตอนตอนแรกมีกระแสที่อยากให้รัฐบาลให้ความเท่าเทียมกับประชาชนทุกคน จนได้เกิดการเรียกร้อง จนทำให้ทุกคนได้สิทธิ์ที่เท่ากัน โดยเงินในส่วนนี้ทำให้ทุกคนได้ออกมาใช้เงินที่เราสามารถโหลดมาจากแอพลิเคชันได้ ที่เรียกว่าเป๋าตังนั่นเอง ที่ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน แต่ก่อนหน้านั้นโครงการคนละครึ่งมาแล้ว จนตอนนี้มาตรการที่ช่วยเหลือต่อไปคือม.33และเราชนะ ใครที่ต้องการทราบรายละเอียดให้อ่านต่อไปได้เลย ม.33เรารักกันและเราชนะ กับสิทธิ์พิเศษล่าสุดที่ได้รับ สิทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับล่าสุดจากโครงการต่างๆที่รัฐให้มานั้น เราสามารถนำมาซื้อตั๋วรถได้แล้ว ที่สามารถซื้อผ่านทางบขส....

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย
1 min read

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีการออกมารณรงค์ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ร่วมด้วยช่วยกันท่องเที่ยวภายในประเทศถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างมากเพื่อคนภายในประเทศนั้นได้ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเที่ยวภายในประเทศของตนเองเพราะหลังจากมีสถานการณ์โรคระบาด covid-19 แล้วทำให้ประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและจำนวนเศรษฐกิจที่ไม่มีการกระทืบหรือไม่มีการขยายตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนั้นทำให้ระบบเศรษฐกิจซบเซาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ทำอาชีพค้าขายได้รับผลกระทบกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้ผู้คนนั้นต้องหันมารณรงค์และช่วยกันท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจกระตุ้นและค่าเงินนั้นคงที่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างจังหวัดการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียดและการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน ประชาชนออกมา กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นข่าวที่น่ายินดีเมื่อประชาชนออกมากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย นั้นก็คือออกมารณรงค์ให้ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ทางรัฐบาลได้ออกโครงการให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และรัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยับตัวไปในทิศทางที่ดีไม่ได้หยุดนิ่งเฉยอยู่กับพี่แต่ก็ยังมีการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาด้วยเช่นเดียวกันแต่จะต้องมีการตรวจวัดโรคระบาดโควิชอย่างใกล้ชิด ประชาชนออกมากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างปลอดภัยประชาชนหลายๆท่านออกมากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของประเทศการท่องเที่ยวสถานที่โบราณคดีการท่องเที่ยวเพื่อใช้จ่ายภายในประเทศให้เศรษฐกิจมีความกระตุ้นมากยิ่งขึ้นยิ่งมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งแล้วยิ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นได้รับแรงกระตุ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยได้ฟังเสียงจากพ่อค้าแม่ค้า ผู้บริโภคบอกว่าเศรษฐกิจมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นหลังจากมีโครงการดังกล่าวขึ้นมาผู้คนออกมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน...

พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่ม
1 min read

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากมีโครงการเราชนะ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากโรคโควิชหรือผลกระทบจากกระแสโรคระบาดโควิดนั้นให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นมาอีก เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความก้าวหน้าทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดขอนแก่นได้ออกมาบอกกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นทำให้เศรษฐกิจครึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะผู้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากและซื้อจับจ่ายสิ่งของ ทำเอารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่ม มากขึ้น ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อผู้คนออกมาใช้สิทธิ์โครงการเราชนะทำให้พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายทางด้านอาหารเสื้อผ้าสิ่งอุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนแต่ก็ยังมีช่องว่างก็คือมีบางท่านที่ไม่สามารถใช้งาน ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ต้องเดินทางไปทำเรื่องที่ธนาคารเพื่อสแกนใบหน้าอีกทั้งยังต้องมีโทรศัพท์เพื่อที่จะสแกนผ่าน Application เพื่อที่จะใช้สิทธิ์นั่นเองจึงเป็นช่องว่างที่เห็นได้ชัดเจนเพราะประชาชนไม่ได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกท่าน...

เราชนะแต่ประชาชนแพ้
1 min read

ซึ่งมีผู้ออกมาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะในช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการชนะที่บุคคลบางส่วนถึงจะได้รับสิทธิ์แต่มีความยากลำบากที่จะใช้งาน 10 ไม่ว่าจะเป็นการสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือการไปยืนยันตัวตนที่จะต้องมีสมาร์ทโฟนแต่ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาแก้ไขปัญหาโดยการสามารถไปยืนยันตัวตนได้ตามธนาคารแต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำที่ผู้คนต้องไปรวมตัวกันอยู่ธนาคารนับพันชีวิต เพื่อทำการลงทะเบียนที่เราชนะเป็นภาพที่เห็นแล้วทำเอาผู้คนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเพราะเห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำและการที่ประชาชนไปรวมตัวกันอาจก่อให้เกิดอันตรายผู้คนเป็นลมและเหนื่อยล้าโดยส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือจึงเป็นคำกล่าวได้ว่า เราชนะแต่ประชาชนแพ้ เราชนะแต่ประชาชนแพ้ โครงการที่เห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำ เราชนะแต่ประชาชนแพ้ เป็นโครงการที่เห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำเมื่อมีการจัดโครงการเราชนะขึ้นมาโดยไม่มีการโอนเงินสดให้กับประชาชนเยียวยาโควิดแต่จะมีการเยียวยาโดยเข้าโครงการเราชนะให้ผู้ที่ลงทะเบียนรวมถึงเข้าบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนของผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเห็นได้ถึงความเหลื่อมล้ำเพราะผู้คนที่มีอายุมากแล้วหรือผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถซื้อโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนได้นั้นไม่ได้ลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์รับโครงการเพราะยืนยันตัวตนไม่ผ่านไม่มีอุปกรณ์ทางรัฐบาล จึงได้แก้ปัญหาโดยการสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารเพียงแค่มีบัตรประชาชนแต่ก็ยังคงเกิดปัญหาเพราะผู้คนไปรวมตัวกันนับพันชีวิตต่างต้องเดินทางด้วยความยากลำบากและมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมลงทะเบียนจึงทำให้ประชาชนออกมา ด่าทอและกล่าวถึงความไม่เหมาะสมโดยเป็นวลีเด็ดที่ว่าเราชนะแต่ประชาชนแพ้ เราชนะแต่ประชาชนแพ้ โครงการที่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำเราชนะแต่ประชาชนแพ้...

อัพเดทราคาทอง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทองคำยังคงอยู่ในราคาที่ปรกติจากเดิมของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การแปรผันยังไม่มีให้เห็นเท่าที่ควรแต่ราคาทองคำ 1 บาทมีราคาอยู่ที่ 25,550 บาท ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสูงเพิ่มขึ้นอีกจากการคาดคะเนแต่ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะเมื่อช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาราคาทองคำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งการแปรผันของราคาทองคำดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วย เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเก็งราคาทองคำหรือว่าต้องการซื้อทองคำที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือสมบัติในอนาคตนั้นควรจะทำการวางแผนและมีเงินสำรองที่เพียงพอเพราะบอกได้ไม่แน่ชัดว่าราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมเพราะฉะนั้นไม่ควรเสี่ยงในช่วงดังกล่าวนี้...

ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว
1 min read

ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 4 สามารถ ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว สำหรับกลุ่มผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังและผ่านธนาคารสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินคนละครึ่งและกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะรูปแบบมั้ยสามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้วและยังได้รับวงเงินครั้งแรกถึง 2,000 บาทสามารถใช้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ถือได้ว่าเป็นเช้าที่ทำให้ทุกท่านหลายๆคนนั้นออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกับสแกนโครงการเราชนะเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ล้วงต่อแถวกันลงคิวยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านเป็นภาพที่เห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะแต่ละธนาคารของกรุงไทยนั้นมีจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อยืนยันตัวตนนับพันชีวิตกันเลยก็ว่าได้ ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับการใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบ เปิดตรวจสอบสิทธิ์เราชนะรอบสุดท้าย สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะกับทางรัฐบาลได้เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และมีผู้คนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ที่ไม่ผ่านมาตรการของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนกลุ่มสุดท้ายจะต้องรอเปิดใช้บริการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นั่นเอง ซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าอาทิตย์ละ 1,000 บาทและใช้บริการในแอปเป๋าตังค์เพื่อทำการชำระเงินหรือใช้เงินบริการนั้น ๆ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...

เปิดใช้งานเราชนะ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่ได้รับเงินกลุ่มแรกนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้แล้ววันนี้ซึ่งโครงการเราชนะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ไปเรื่อย ๆ มียอดเงินทั้งสิ้นทั้งหมด 7,000 บาท ซึ่งทั้งนี้สามารถซื้อเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาหารและอุปโภคบริโภคได้อย่างแน่นอนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นเองจากมีผู้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจครึกครื้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าจากเข้าร่วมโครงการและมีผู้ใช้บริการนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวในเช้าวันนี้ที่ผ่านมานั้นเอง เปิดใช้งานเราชนะ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดใช้งานเราชนะ 5 กุมภาพันธ์...

สยามคูโบต้า
1 min read

สยามคูโบต้า ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคิดได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เพราะฉะนั้นการปรับตัวของคนในประเทศหรือคนต่างประเทศเองก็จะได้รับผลกระทบต่อภัยธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าถ้าสมมุติว่าเกิดพายุในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ของชาวเกษตรก็จะได้รับความเสียหายมากมาย ผลกระทบที่ได้รับจากการติดเชื้อโควิค 19 ก็ยังไม่ฟื้นฟูไม่ฟื้นตัวเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้สยามคูโบต้าได้มีการคิดค้นเกี่ยวกับการทำการเกษตรให้สามารถ ปรับตัวเกี่ยวกับการรับมือพายุในพายุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลย สยามคูโบต้า รับมือพายุ ได้อย่างดีเยี่ยม อย่างที่ทำการนำเสนอข้อมูลข้างต้นว่าภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นและคาดเดาได้เพราะฉะนั้นการรับมือที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องมีการรับมือดีกว่าการหาแนวทางการแก้ไขเพราะ สำหรับภัยธรรมชาติเราไม่สามารถหาแนวทางในการแก้ไขได้สยามคูโบต้าจึงได้มีการมุมมองของธุรกิจเกษตรที่ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ๆนั่นก็คือสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นเรารู้จักบริษัทนี้กันอยู่อย่างดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรกลไกในการทำงานเกษตรมากมาย ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรใหม่เพื่อให้ชาวเกษตรทุกคนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นและวิธีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากภัยธรรมชาติหรือเชื้อไวรัส covid-19 ระบาดเพื่อให้ชาวเกษตรได้ปรับตัวและอยู่รอดได้ แล้วว่าเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับชาวเกษตรมากๆสำหรับการค้นคิดและ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีขึ้นจากอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้ภาคเกษตรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและตามต้องการโครงการนี้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเพื่อให้การเกษตรมีความแม่นยำสูงขึ้นใช้แรงน้อยลดต้นทุนในการทำมากขึ้น ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรการเกษตรรองรับยุค 5g...

โครงการเที่ยวด้วยกัน
1 min read

โครงการเที่ยวด้วยกัน หลังจากสถานการณ์คลายล็อกดาวน์ของช่วงที่ covid-19 ได้มีการระบาดในช่วงมีนาคม หลายๆผู้ประกอบการได้มีการปิดตัวลงกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและประชาชน ได้รับผลกระทบทุกคนไม่ว่าจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบไม่มีบวกเลยมีแต่รถอย่างเดียวในช่วงนั้นจึงทำให้รัฐบาลได้มีการคิดร่วมโครงการต่างๆ หนึ่งในโครงการที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐได้มีการจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการก็คือโครงการเที่ยวด้วยกัน สำหรับหัวข้อการนำเสนอข่าวในวันนี้เป็นการรายงานสำหรับโรงแรมทั้ง ภาคใต้และภาคอีสานที่มีการโกงโครงการเที่ยวด้วยกันประมาณ 514 แห่ง ผู้ประกอบการโรงแรมภาคเหนือภาคใต้ โกง โครงการเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันทั้งผู้ประกอบการและประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นเอง การไม่มีการดำเนินมาสักพักนึงแล้วและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานเอาผิดโรงแรมและร้านอาหารที่ได้มีการโกงโครงการมากกว่า 515...