June 10, 2023

Month: January 2021

งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
1 min read

สำหรับขอนแก่นเปิด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ได้ทำการเปิดงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ปลอดภัยก่อนจะได้รับการเข้างานด้วยซึ่งพรรณไม้นานาชาติประจำปีนี้ได้มีพันธุ์ไม้มากกว่า 100 ชนิดเข้ามาจัดสรรอยู่ที่บึงทุ่งสร้างของจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ลานกว้าง จัดนิทรรศการและเปิดให้คนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคมจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นบริเวณที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นสักเท่าไหร่เป็นทางออกตัวเมืองที่จะเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคามโดยผู้คนสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดาย ขอนแก่นเปิด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ในปี...