March 21, 2023

กนอ.

1 min read

เผาทำลายสารทำความเย็น เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่อยากให้ติดตามกัน ทางกนอ. มีการเผยออกมาแล้วว่าได้ร่วมกับทาง 4 พันธมิตร เพื่อที่จะมาเผาทำลายสารทำความเย็นนี้ ที่มีการจับกุมได้ในการที่นำเข้ามาในประเทศกว่า 1 หมื่นถัง แน่นอนว่าเป็นไปตามที่สอดคล้องกับเป้าหมายในประเทศไทย เป็นการเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนขึ้นมา แล้วยังมีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นศูนย์ด้วย มาติดตามรายละเอียดกันได้เลย  ติดตามรายละเอียด เผาทำลายสารทำความเย็น ทางกนอ. ที่ได้มีการรับการประสานจากกรมศุลกากรมา เป็นการขอความอนุเคราะห์ในการใช้เตาเผา ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกนอ....