March 29, 2023

กระตุ้นการท่องเที่ยว

กระตุ้นการท่องเที่ยว
1 min read

กระตุ้นการท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้าในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่มาพร้อมกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีหน้าด้วย เพื่อให้ทุกอย่างมีความราบรื่นอย่างมาก โดยคาดให้ปี 66 มีการสร้างรายได้ที่มากยิ่งขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว ที่ไม่ต่ำกว่า 2.4 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ที่คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ก่อนจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการเตรียมขอในการยื่นงบให้ได้ 8.7 พันล้านบาท นับว่าเป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศไปในตัว   ติดตามรายละเอียด กระตุ้นการท่องเที่ยว...