March 29, 2023

กระทรวงสาธารณสุข

รวมวิธีป้องกันตนเองเมื่อเจอสถานการณ์เชื้อไวรัสระบาด covid-19 สายพันธุ์ใหม่
1 min read

19 เมษายน 2564 กระทรวงสาธารณสุขออกมาเผย รวมวิธีป้องกันตนเองเมื่อเจอสถานการณ์เชื้อไวรัสระบาด covid-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายและทุกท่านนั้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการระบาดของเชื้อไวรัสก็จะหายไปอย่างรวดเร็วมันก็จะไม่เกิดการด้านร่างกายของทุกท่านนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งเราได้ทำการรวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านรู้จักกันแล้วนั่นก็คือการสร้างฟองอากาศทางสังคม เป็นการจำกัดจำนวนคนที่จะพบปะทางสังคมเพราะจะช่วยทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อลดน้อยลงอีกด้วยทั้งนี้ท่านจะต้องปฏิบัติตัวคือปฏิเสธการมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อที่จะสร้างฟองอากาศทางสังคมโดยมีแต่คนที่ไว้ใจได้เข้ามาพบปะสังสรรค์กันและไม่ควรเกิน 10 คนเราจะมีขนาดของกลุ่มสังคมที่ใหญ่มากจนเกินไป รวมวิธีป้องกันตนเองเมื่อเจอสถานการณ์เชื้อไวรัสระบาด covid-19 สายพันธุ์ใหม่ จากการติดเชื้อได้อย่างง่ายดาย รวมวิธีป้องกันตนเองเมื่อเจอสถานการณ์เชื้อไวรัสระบาด covid-19 สายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือจำกัดการซื้อของที่ร้านเป็นอีกหนึ่งในทางที่ทุกท่านจะปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดแม้ว่าเกิดการเว้นระยะทางหรือระยะห่างของสังคมจะช่วยรักษาการติดเชื้อ แต่สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดนั้นเป็นไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วท่านควรหลีกเลี่ยงการไปรับประทานอาหารที่ร้านหรือไปสังสรรค์กับบุคคลอื่นๆที่บาร์หรือผับพื้นที่ปิดมิดชิดและห้องแอร์จะทำให้เชื้อแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการจำกัดการซื้อของที่ร้านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ...

กระทรวงสาธารณสุขย้ำพื้นที่สีแดง
1 min read

เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มฉายวันที่ 18 เมษายน 2564 ย้ำพื้นที่สีแดงจะต้องทำการกักตัว 14 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ และจะต้องทำการรายงานตัวก่อนเข้าจังหวัดทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้คนภายในจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงมีความปลอดภัยและสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะท่านจะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน หากไม่มีสิ่งผิดปกติฉันสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องปรับตัวและดูอาการเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วันเสียก่อนจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่ออยู่ต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขย้ำพื้นที่สีแดง จะต้องทำการกักตัว 14 วัน อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีกระทรวงสาธารณสุขย้ำย้ำพื้นที่สีแดงจะต้องทำการกักตัว 14...

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
1 min read

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค covid ได้ออกมาประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ซึ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการที่ทุกท่านจะสามารถเอาชนะโรคโควิชและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะทำให้เชื้อโควิทหายไปจากประเทศไทยได้เร็วมากที่สุดอีกทั้งยังลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิคได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการลดกิจกรรมชุมนุมและสังสรรค์ การหลีกเลี่ยงเดินทางข้ามจังหวัดจำกัดการเดินทาง รวมถึง ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาและติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ทำการปรับตัวและไม่พบปะกับบุคคลอื่นเพื่อที่จะไม่นำเชื้อไปแพร่กระจายให้บุคคลอื่นนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองเชิงรุกก็คือแยกสัมผัสเสียงสูงและเสียงต่ำอย่างทั่วถึงเพื่อจำกัดวงลดการแพร่กระจายหากไทยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงควรที่จะไม่อยู่กับบุคคลอื่นและต้องสังเกตอาการของตนเองจนกว่าจะครบระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน กระทรวงสาธารณสุขออก มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ประชาชนให้ความร่วมมือ...