March 22, 2023

กระทรวงสาธารณสุขย้ำพื้นที่สีแดง

กระทรวงสาธารณสุขย้ำพื้นที่สีแดง
1 min read

เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มฉายวันที่ 18 เมษายน 2564 ย้ำพื้นที่สีแดงจะต้องทำการกักตัว 14 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ และจะต้องทำการรายงานตัวก่อนเข้าจังหวัดทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้คนภายในจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงมีความปลอดภัยและสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะท่านจะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน หากไม่มีสิ่งผิดปกติฉันสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องปรับตัวและดูอาการเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วันเสียก่อนจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่ออยู่ต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขย้ำพื้นที่สีแดง จะต้องทำการกักตัว 14 วัน อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีกระทรวงสาธารณสุขย้ำย้ำพื้นที่สีแดงจะต้องทำการกักตัว 14...