April 1, 2023

กระแสช้อปปิ้งคลายเครียด

กระแสช้อปปิ้งคลายเครียด
1 min read

กระแสช้อปปิ้งคลายเครียด เรียกได้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ ที่จะมีผู้คนที่ช้อปปิ้งกันเยอะมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อ ในสถานการณ์ตอนนี้มีเงินเฟ้อที่หนักขึ้นทั่วโลก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีความบอบช้ำ แต่ในประเด็นนี้ถือว่ามีความสวนทางกับเศรษฐกิจ จนต้องมีการจับตามองกันให้ดี ติดตามสถานการณ์ กระแสช้อปปิ้งคลายเครียด ในการช้อปปิ้ง ที่เรียกได้ว่ามีพฤติกรรมมีความสวนทางอย่างมาก ในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่ามีความเครียด ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อในโลกนี้ ที่ทำเอาใครๆต่างอึ้งตามกันไป เนื่องจากว่ามีการสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมา จากผลประกอบการถึง 6...