March 24, 2023

กลุ่มคณะราษฎร

ไผ่ ดาวดิน จากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ได้มีการจัดการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง น้ำที่ทำการชุมนุมในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 คือไผ่ดาวดิน ได้มีการจัดตั้งการชุมนุม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมและได้มีการให้กำลังใจสำหรับชาวจะนะ โอนได้มีการเดินทางมาจากที่ไกลๆเพื่อทำการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ แกนนำได้มีการขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือหากใครต้องการความช่วยเหลือก็สามารถได้...