March 25, 2023

กลุ่มนักเรียนเลว

กลุ่มนักเรียนเลว
1 min read

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราได้มีการเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับการชุมนุม ของกลุ่มต่างๆกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเมืองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการเกิดกระแสข่าวเกิดขึ้น เกี่ยวกับการชุมนุมของ “ กลุ่มนักเรียนเลว ” ที่ยื่นข้อเสนอให้รมว .ศึกษาธิการ ต้องรับฟังและลาออก แล้วต้องร่วมแก้ไขปัญหาที่ได้มีการยื่นเข้ามา ซึ่งสำหรับกลุ่มนักเรียนเลวที่ได้ออกมาประท้วงนั้นเป็นการรวมตัวของเด็กทั้ง 30 โรงเรียนในกรุงเทพฯ ได้มีการออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ยื่นข้อเสนอไป 3 ข้อที่ กลุ่มนักเรียนเลว ได้มีการรวมตัวกันและยื่นข้อเสนอแนะนำในเรื่องใด เราเชื่อว่าต้องมีเหตุผลในการยื่นข้อเสนอและการชุมนุมการประท้วงในครั้งนี้ จะได้มีการยื่นคำขาดว่าถ้ารมว.ศธไม่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้...