March 22, 2023

กักตัว

ขอนแก่นสั่งปิดผับดัง
1 min read

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ขอนแก่นสั่งปิดผับดัง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิค 2 รายได้เข้าใช้บริการภายในร้านผับดังดังกล่าวจนเกิด การแพร่ระบาด covid อีกครั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางจังหวัดจึงได้สั่งปิดผับเป็นระยะเวลา 14 วันและสั่งทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของร้านเนื่องจากตรวจเช็คดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่ามีผู้เสียหายดังกล่าวหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิดได้เข้ารับการใช้บริการในผับดังกล่าวจริงและภายในผับนั้น เปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าเกินจำนวนของทางมาตรการรัฐบาลและทางจังหวัดกำหนดจึงจะต้องสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายกับร้านดังกล่าวและสั่งปิดเป็นระยะเวลา 14 วันอย่างที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คือได้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวจังหวัดขอนแก่นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาผู้ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิคทั้ง...