April 2, 2023

การขาดทุน

สมาคมคนเลี้ยงหมู
1 min read

สมาคมคนเลี้ยงหมู เจอขาดทุนสะสมหนักเรื้อรัง เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากในประเด็นนี้ ที่มีการเรียกร้องกันเกิดขึ้นมา โดยทางสมาคมกล่าวได้ว่ามีการขาดทุนที่สะสมเป็นจำนวนมาก ในระยะเวลาที่นานแล้ว มีด้วยกันหลายสาเหตุ ที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก เนื่องจากว่าพิษโควิดที่มารุมเร้า และมีการเกิดโรคเพิร์สขึ้นมา โดยหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ ในโรคนี้เกิดการระบาดในหมูที่มีความรุนแรง โดยจะส่งผลถึงการทำงานในระบบหายใจอยากหนัก และไม่พอเท่านั้นระบบการทำงานสืบพันธุ์กระทบด้วย แล้วมารวมกับปัจจัยอื่นๆอีกมากในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อโรค ส่งผลที่รุนแรงอยู่ไม่ใช่น้อย จนแสดงอาการอย่างชัดเจนขึ้นมา แล้วมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างหนัก จนมีหมูที่ตายมากขึ้น แคระ...