March 22, 2023

การค้า

เดินหน้าเศรษฐกิจด้านการค้า
1 min read

ไทยจับมือญี่ปุ่น เดินหน้าเศรษฐกิจด้านการค้า ที่เตรียมแล้วในการร่วมมือกันครั้งนี้ ที่ถือว่าเป็นการค้ามิติใหม่ของทั้งสองประเทศ ดันให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากกว่าเดิม จนต้องมีการติดตามสถานการณ์กันให้ได้  ติดตามสถานการณ์ ไทยจับมือญี่ปุ่น เดินหน้าเศรษฐกิจด้านการค้า ในด้านความสัมพันธ์ส่วนของการตกลง เพื่อที่จะร่วมมือกันในครั้งนี้ ในรูปแบบใหม่ที่ทำขึ้นมา มีหลายประเด็นที่ต้องไม่พลาดกัน ติดตามกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทางการค้าเสรี หรือจะเรียกกันว่า FTA เริ่มจากการที่ลงทุนเอเชีย-ญี่ปุ่น เพื่ออนาคตในครั้งนี้...