March 29, 2023

การจราจรติดขัด

การจราจรติดขัด
1 min read

การจราจรติดขัด ช่วงรับปริญญา ของมอดังหลาย ๆ ที่ การจราจรติดขัดช่วงรับปริญญา จะเห็นได้ว่าในช่วงรับปริญญาจะมีการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากเนื่องจาก บัณฑิตต่างภาคการเดินทางมาซ้อมรับปริญญาก่อนจะถึงวันรับจริง 1-2 วันทำให้มีการสัญจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากรวมทั้งญาติๆของบัณฑิตที่เดินทางมาให้กำลังใจและมาแสดงความยินดีก็ล้วนขับรถยนต์หรือพากัน จ้างวานรถเดินทาง มาร่วมด้วยทำให้มีการจราจรที่ติดขัดมากกว่าปกติในช่วงเวลาที่ไม่มีการรับปริญญา การแก้ไข การจราจรติดขัด ช่วงรับปริญญาของทางมหาวิทยาลัยหลายๆที่ เมื่อถึงเทศกาลรับปริญญาการจราจรติดขัดช่วงรับปริญญาเป็นอย่างมากทำให้มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งพากันแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดนี้โดยการมีการตั้งจุด ในการสัญจรไปมาให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและมีการปล่อยระบบไฟสัญญาณจราจรด้วยการกดปุ่มเองไม่ต้องรอระบบสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติเพราะเมื่อเรา จัดตั้งการจราจรเองจะทำให้การจราจรติดขัดน้อยลงเนื่องจากระบบไฟอัตโนมัติไม่สามารถรู้ได้ว่าเส้นทางไหนมีรถน้อยและเส้นทางไหนไม่มีรถแต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่จุดสัญญาณไฟจราจรจะสามารถปล่อยรถออกไปได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อการจราจรติดขัดช่วงรับปริญญา...