March 28, 2023

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน
1 min read

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการรายงานสำหรับการ สั่งฝึกซ้อมสำหรับผบชภาค 3 ที่ได้มีการสั่งให้ มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากกรณี ใช้โมเดลตัวอย่างในการฝึกซ้อมสถานการณ์ตัวอย่างก็คือเทอร์มินอล 21 โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืน ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกทุกคนได้สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 24 ก่อนที่จะมีการ สั่งให้มีการฝึกซ้อมในวันที่ 25 พฤศจิกายน...