March 22, 2023

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
1 min read

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเด็นที่ต้องมีการติดตาม ในสถานการณ์ของไทยและระดับโลก ที่ได้มีการเผชิญอยู่ นับว่าเป็นทางแยกที่สำคัญมาก ทำให้ต้องจับตามองกันให้ดีว่าจะฟื้นตัวแค่ไหนกัน ติดตามรายละเอียด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เมื่อได้มีการพูดถึงในแต่ละประเทศแล้ว พบว่าล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายที่อยากให้ประเทศมีการพัฒนาแล้ว มีความครบถ้วนในทุกอย่าง แต่เมื่อได้มองในมุมที่กลับกันแล้วพบว่าประเทศที่มองว่ากำลังพัฒนา กลายเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญของประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการส่งออกสินค้าที่ส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับการโดนกีดกัน รวมไปถึงมีการตั้งมาตรการที่ไม่เป็นภาษีอากรมาเพื่อที่จะสกัด แล้วกีดขวางด้วย ในส่วนของการเจรจาทางด้านการค้าโลกในรอบโดฮานั้น มีการพูดถึงการค้าและการพัฒนาขึ้นมา ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทางสหประชาชาติแต่อย่างไร ทำให้โอกาสที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการถือว่ายากพอสมควร...