April 1, 2023

การระบายน้ำ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมรับน้ำทะลัก
1 min read

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมรับน้ำทะลัก เตรียมความพร้อมได้แล้ว สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นมานี้ ในการที่จะเตรียมการรับมือกันให้ได้ โดยทางลพบุรี ที่จะมีน้ำทะลักเข้าในมาเขื่อนแห่งนี้ โดยจะมีการเปิดระบายน้ำขึ้นมา จนอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่ที่ 400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่อยากให้รับมือกันให้ได้ แต่ในจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดที่อยู่ในช่วงท้ายเขื่อนนี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นมา เนื่องจากว่าปริมาณของน้ำยังมีอยู่ในลำน้ำ แต่ทั้งนี้ได้มีการเตือนแล้วให้ผู้ที่มีการทำกิจกรรมที่อยู่ลำน้ำให้ต้องระวังให้ดี เนื่องจากว่าอาจได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการเร่งระบายน้ำนั่นเอง ติดตามสถานการณ์...