March 22, 2023

การลงทุนในประเทศไทยฟื้นตัว

การลงทุนในประเทศไทยฟื้นตัว
1 min read

การลงทุนในประเทศไทยฟื้นตัว เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากในวงการของเศรษฐกิจ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการประเมินถึงการเติบโตในปีนี้ ที่คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ในเดือนเมษายน 2565 ยาวต่อเรื่อยๆในปีต่อไป ทำให้ต้องมีการติดตามในรายละเอียดกันต่อไป ติดตามสถานการณ์ การลงทุนในประเทศไทยฟื้นตัว ในแนวโน้มของปีนี้ ที่จะมีการฟื้นตัวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ แต่ในปัจจุบันได้มีหลายประเทศมากที่มีความฟื้นตัว และปรับตัวเพื่อสู้กับโรคนี้ให้ได้ ในประเทศไทยที่จะมีการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อที่จะให้การลงทุนต่างๆได้มีการขยับขยายตัว มีนักลงทุนในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยกัน...