April 2, 2023

การส่งออก

ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนคล่องตัว
1 min read

ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนคล่องตัว โดยทางหอการค้า ที่ได้มีการกล่าวขอบคุณกับทางภาครัฐ หลังจากที่ได้มีการเจรจากับจีนแล้ว ทำให้เกิดเป็นความคล่องตัวมาก โดยเป็นการเปิดไฟเขียวในด้านการส่งออกผลไม้ ที่ผ่านด่านแล้วไม่มีอุปสรรคเลยทีเดียว ทำให้มูลค่าการส่งออกในขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท แน่นอนว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทย ที่ว่าภาคการท่องเที่ยวจะมีความฟื้นตัว และกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น  ติดตามรายละเอียด ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนคล่องตัว ในการเปิดเผยในข้อมูลขณะนี้ ที่ถือว่าเป็นการระบายผลไม้ได้อย่างยอดเยี่ยม ไปยังตลาดของจีน ที่ถือว่ามากกว่า 60...