March 24, 2023

การไฟฟ้า

การไฟฟ้าเข้าขอโทษตาวัย 73 ปี
1 min read

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นข่าวที่โด่งดังในโลกออนไลน์หรือ Social เกี่ยวกับ การไฟฟ้าเข้าขอโทษตาวัย 73 ปี หลังจากมีเหตุการณ์เจอบินเรียกหนี้ค่าไฟ 30,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากและไม่สามารถระบุได้ว่าค่าไฟดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งการแจ้งบิลไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการส่งเอกสารทวงหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าจำนวน 12 เดือนซึ่งเป็นเงินเกือบ 30,000 บาทเรียกเก็บกับคุณตาวัย 73...