March 24, 2023

ขอนแก่นรายได้สูงจากการท่องเที่ยว

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นข่าวดีอย่างยิ่งเมื่อ ขอนแก่นรายได้สูงจากการท่องเที่ยว เป็นอันดับ 2 ของภาคอีสานซึ่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่า 8 พันล้านบาทกันเลยทีเดียวสำหรับจังหวัดขอนแก่นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในปี 2563 จึงทำการสรุปได้ว่ามีเงินเข้าเป็นจำนวนมากและได้เป็นอันดับ 2 ของภาคอีสานซึ่งรองจากจังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวสูงสุดในขณะนี้และเป็นที่ยอมรับของหลายๆท่านกันเลยทีเดียวเพราะจังหวัดขอนแก่นนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้เลือกท่องเที่ยวมากมายหลากหลายสถานที่ แต่ละสถานที่นั้นมีความแปลกใหม่และไม่เหมือนใครกันเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนั้นสามารถสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้เลย ขอนแก่นรายได้สูงจากการท่องเที่ยว รองจากจังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเมื่อขอนแก่นรายได้สูงจากการท่องเที่ยว...