March 24, 2023

ขอนแก่นหมอกเริ่มเยอะ

ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ขอนแก่นหมอกเริ่มเยอะในช่วงเช้า เกิดจากอากาศที่เย็นและสดชื่นในช่วงเช้าทำให้หมอกลงเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5:00 น ถึง 8:00 น จะเห็นได้ชัดเจนว่าหมอกลงอย่างหนาตาเป็นภาพที่ดูแล้วเย็นสบายคล้ายกับโซนทางภาคเหนือกันเลยทีเดียวโดยทางจังหวัดขอนแก่นนั้นให้ทุกคนเฝ้าระวังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะทำให้สุขภาพไม่ดีได้เพราะโดนอากาศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นหรืออุ่นนะภูมิลดลง ทุกท่านจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดสำหรับใครที่อยากดูหมอกหนาหนาควรตื่นมาดูในช่วงเช้าช่วง 5:00 น ถึง 8:00 น ที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วจะทำให้เห็นปริมาณหมอกที่หนาแน่นมากยิ่งขึ้นและมากกว่าปกติเป็นพิเศษ ขอนแก่นหมอกเริ่มเยอะในช่วงเช้า...