March 25, 2023

ข่าวสภาพอากาศ

สภาพอากาศ
1 min read

สภาพอากาศ ทั่วไทยสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส ในช่วงประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมา เราจะทราบกันว่าอากาศเริ่มมีความหนาวเย็นมากยิ่งขึ้น จากที่เราอยู่ในอากาศที่ร้อนมากมาระยะเวลาที่นาน โดยไม่กี่วันนี้มีสภาพอากาศที่เย็นจับใจกันไปเลย แล้วทำให้ผู้คนต่างไปเที่ยวในยอดดอยต่างๆ ที่รับชมสภาพอากาศ ได้สูดอากาศกัน ที่นับว่าอากาศดีสุดๆไปเลย แต่แล้วรายงานสถานการณ์ของสภาพอากาศล่าสุดในตอนนี้ ที่พบว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาบ้างแล้วในหลายพื้นที่ ทำให้มีความลงตังในอากาศที่ไม่หนาวจนเกินไป หรืออาจจะร้อนในบางพื้นที่แล้วก็เป็นได้ ทำให้เราต้องมาติดตามรายละเอียดกันให้พร้อม ติดตามรายละเอียด...