March 22, 2023

คนละครึ่ง

โกงคนละครึ่ง มีฐานฉ้อโกง
1 min read

โกงคนละครึ่ง มีฐานฉ้อโกง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในตอนนี้ ที่โครงการของภาครัฐได้มีนโยบายช่วยเหลือในช่วงของวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งภัยของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ล้วนส่งผลกระทบแทบจะทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ลูกจ้างกันทั้งนั้น และมีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันให้ได้รับสิทธิ์ จนมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้เป็นจำนวนมาก แต่ก็เกิดการโกงกันเกิดขึ้น ที่ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายกัน โดยเสียงตอบรับที่ไม่ให้เป็นเงินสด บางความคิดเห็นบอกว่าต้องเอาไปให้ลูกเป็นเงินค่าเรียนหนังสือ ค่าเทอม ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง เป็นต้น แต่รัฐยืนยันว่าให้เป็นสแกนผ่านทางมือถือเอา...

คนละครึ่งรอบสาม จากการเปิดโครงการคนละครึ่ง ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนมากกว่า 3 รอบแล้ว รอบที่ 3 ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการในการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 700,000 สิทธิสามารถทำการลงทะเบียนได้ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแบบของคนในโซเชียลก็บอกเลยว่า คนลงทะเบียนเร็วมากรอบที่ 3 เพื่อรับเงิน 3,000 บาทในการกินช๊อบใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่...

คนละครึ่ง จากการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับ การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์รอบแรก ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนที่ทำการลงทะเบียนและใช้ สิทธิ์ ครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก เพราะเงินที่รัฐบาลได้มีการแจกให้ทุกคนใช้สิทธิ์คนละครึ่งจำนวนเงิน 3,000 บาท ไปได้สูงสุดถึง 150 บาทต่อวัน ถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนกับโครงการ คนละครึ่ง ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จึงทำให้มีประชาชนลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากและตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...