February 25, 2021

คนละครึ่ง

คนละครึ่งรอบสาม จากการเปิดโครงการคนละครึ่ง ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนมากกว่า 3 รอบแล้ว รอบที่ 3 ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการในการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 700,000 สิทธิสามารถทำการลงทะเบียนได้ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแบบของคนในโซเชียลก็บอกเลยว่า คนลงทะเบียนเร็วมากรอบที่ 3 เพื่อรับเงิน 3,000 บาทในการกินช๊อบใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่...

คนละครึ่ง จากการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับ การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์รอบแรก ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนที่ทำการลงทะเบียนและใช้ สิทธิ์ ครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก เพราะเงินที่รัฐบาลได้มีการแจกให้ทุกคนใช้สิทธิ์คนละครึ่งจำนวนเงิน 3,000 บาท ไปได้สูงสุดถึง 150 บาทต่อวัน ถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนกับโครงการ คนละครึ่ง ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จึงทำให้มีประชาชนลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากและตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...