April 2, 2023

คนเสื้อเหลือง

สำหรับข่าวเด่นประจำวันในวันนี้ขอทำการนำเสนอข้อมูล ข่าวฮอตประจำวันเกี่ยวกับการที่มีกลุ่มผู้ชุมนุม ทราบกันดีแล้วว่าในตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ฝั่งสองฝ่าย แล้วก็คือฝังกลุ่มคณะราษฏรที่ไม่เอานายกรัฐมนตรีและไม่เอารัฐบาลชุดนี้ ต้องการให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่สำหรับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่ม คนเสื้อเหลือง ที่เป็นกลุ่มได้แสดงตัวตนว่า รักษาเกี่ยวกับอำนาจระบอบประชาธิปไตย ไม่ยอมให้ใครล้มล้างทั้งนั้นจึงทำให้ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายและก็เกิดประเด็นทางการเมืองมากมาย กรณีการชุมนุมของทั้งสองฝ่าย กลุ่มแรกคือกลุ่มคณะราษฏรกลุ่มที่ไม่เอาบิ๊กตู่ วันนี้โดนตำรวจโดนทหารฉีดน้ำใส่สลายการชุมนุมกลุ่ม คนเสื้อเหลือง อำนวยความสะดวกมากมายเกี่ยวกับการชุมนุมจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายการทำงานของรัฐบาลและตำรวจแต่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ก็คือกลุ่มคนเสื้อเหลืองได้มีการออกตัวว่าจะยื่น...