March 28, 2023

ครม.แก้กฎหมายประกันสังคม

กฎหมายประกันสังคม
1 min read

ครม.แก้กฎหมายประกันสังคม เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้ ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการแก้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน จนต้องมีการติดตามรายละเอียดกัน ที่พร้อมเตรียมเฮได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินมาใช้ก่อนได้ หรือจะมาค้ำเงินกู้ก็ตาม  ติดตามรายละเอียด ครม.แก้กฎหมายประกันสังคม ในการแถลงถึงการที่อนุมัติในส่วนของเรื่องที่เป็นหลักในการร่างเกี่ยวกับพระราชบัญญัติของทางด้านประกันสังคม ที่ได้มีการปรับปรุงและมีการเตรียมการแก้ไข ให้เป็นสิทธิประโยชน์กับกองทุนประกันสังคมในครั้งนี้ ถ้าหากว่าเป็นกรณีในทางด้านการชราภาพสำหรับผู้ที่ได้มีสิทธิในการประกันตน จะมีสิทธิที่สามารถนำเงินออกมาใช้ได้ในบางส่วน จะมีให้ขอเลือก ขอคืน รวมไปถึงขอกู้ด้วย ในการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ ที่นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเหมาะกับสถานการณ์ขณะนี้ ที่จะมีการรองรับเพื่อที่จะเข้าสู่สังคมผู้ที่สูงอายุด้วย...