April 2, 2023

ครูทำร้ายนักเรียน

สารสาสน์ แน่นอนว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ได้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนต่างๆที่มีค่าเทอมค่อนข้างแพงก็คาดหวังว่าลูกจะได้การดูแลที่ดีได้รับความรู้ที่ได้กลับคืนมา ไม่มีข่าวให้เราได้พบเจอกันอยู่บ่อยๆสำหรับกรณีคุณครูตีเด็กคุณครูลงโทษเด็กโดยผิดวิธีถ้าเป็นการลงโทษโดยปกติทั่วๆไปคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเกินไปแต่บางกรณีคุณครูก็ใช้วิธีการลงโทษเด็กที่นักหนาจนเกินไปข้อมูลในวันนี้ขอทำการนำเสนอสำหรับข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนสารสาสน์ สมุทรปราการกรณีที่มีคุณครูใช้เทปกาวปิดปากนักเรียนเพื่อทำการลงโทษซึ่งนักเรียนนั้นอยู่เพียงป 1 เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุการทำโทษในครั้งนี้และคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนักเรียนชั้นป 1 จะเอาผิดอย่างไรกับคุณครูได้บ้างและโรงเรียนสารสาสน์จังหวัดสมุทรปราการจะมีการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ข่าวประจำวันที่ 26 ธันวาคมได้มี การแถลงการณ์ของโรงเรียน สารสาสน์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการแถลงเกี่ยวกับการขอโทษที่คุณครูท่านหนึ่งได้มีการลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ คือการลงโทษเด็กนักเรียนชั้นประถม 1 วัย 6 ขวบโดยการใช้เทปกาวมาติดที่ปากและใช้มือทุบหลังทำให้เด็กอั้นปัสสาวะจนกว่าจะหมดชั่วโมงเรียน...