March 22, 2023

ควีนเอลิซาเบธ

เจ้าชายแฮร์รี
1 min read

เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ ของราชวงศ์อังกฤษ พร้อมด้วยศรีภรรยา “เมแกน มาร์เคิล” ได้ประกาศตั้งชื่อธิดาองค์ใหม่ที่เพิ่งประสูตเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า “ลิลิเบธ” เพื่อเป็นการให้เกียรติแด่สมเด็จพระราชินี นาถเอลิซาเบธที่สอง หรือเสด็จย่า และเจ้าหญิงไดอานา พระมารดาของพระองค์ สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์อังกฤษเป็นอย่างมาก เจ้าชายแฮร์รี ตั้งชื่อทายาทองค์ที่...