March 22, 2023

คาดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า

คาดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า
1 min read

คาดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า มีการประเมินเอาไว้นั้นเอง เนื่องจากในปี 66 ที่จะถึงนี้ มีความเสี่ยงมากที่โลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้มีการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ถือว่าหนักหน่วง แล้วยังต้องต่อสู้กับราคาพลังงานที่สูงขึ้นด้วย รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นการที่จะชะลอเงินเฟ้อในสถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้จะมีภาคการท่องเที่ยวแต่ยังน่าเป็นห่วงอยู่  ติดตามรายละเอียด คาดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า จะมีการมาพูดถึงในประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่น ในส่วนของเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตได้แค่ไหน เมื่อเข้าสู่ภาวะถดถอยที่เกิดขึ้น โดยมีการประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้านี้ จะถดถอยไม่รุนแรงในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่ 3 ทำให้การส่งออกของไทยในปี...