March 24, 2023

คำวินิจฉัย

นายกรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นข่าวสารที่ทุกคนและประชาชนหลายกลุ่มกำลังรอคอยกันวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า นายกรัฐมนตรีมีความผิดในการใช้สิทธิ์ในการพักบ้านหลวงหรือไม่ ซึ่งได้มีการอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีบ้านพักหลวงว่าผิดกฎหมายหรือไม่หรือทำผิด มาตราใดมาตราหนึ่งใน กฎหมาย รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนรอคอยเกี่ยวกับการวินิจฉัยในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี ผิดหรือไม่ จากกรณีของนายกรัฐมนตรี มีบ้านพักหลวงพระธรรมนูญได้มีการเห็นชอบและมีมติเอกฉันท์ว่านายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับกรณีบ้านพักหลวงตามรัฐธรรมนูญ...