March 24, 2023

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว

1 min read

คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่ามีการพูดถึงกันเยอะ ทางพาณิชย์เอง ที่ได้มีการคุมเข้มหนัก ที่อยากให้มีการใช้มะพร้าวในประเทศก่อนเป็นหลัก ถ้าหากว่าจะมีการนำเข้านั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำคัญห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงานเป็นเด็ดขาด ทั้งนี้มาติดตามรายละเอียดกันได้เลย ติดตามรายละเอียด คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว ในการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ เรียกได้ว่าทางพาณิชย์มีการเข้มงวดอย่างมาก ในการติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดมากที่สุดมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเข้ามะพร้าวมาโดยอยู่ภายใต้กรอบของ WTO และ AFTA แต่ทั้งนี้ในภายใต้กรอบ WTO...