April 2, 2023

ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพสูงขึ้น
1 min read

ค่าครองชีพสูงขึ้น เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้ เมื่อได้มองไปถึงรอบตัวของทุกคนแล้ว ส่วนใหญ่สินค้าและบริการจะสูงขึ้นกันอย่างมาก โดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 65 นี้ ที่มีสินค้าหลายประเภท ที่ได้มีการปรับขึ้นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับหน่วยขึ้น ก๊าซ และอื่นๆ อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ ได้มีโครงการของทางภาครัฐมาด้วย เป็นคนละครึ่ง ที่มาในเฟสที่ 5 แล้ว...

ค่าครองชีพสูงนำรายได้
1 min read

ค่าครองชีพสูงนำรายได้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอยู่ในขณะนี้ ที่ต้องบอกเลยว่าในปี 65 รายได้ที่เป็นแบบสุทธินั้นของทางด้านครัวเรือนในประเทศไทย มีค่าลดลงไปกว่าเมื่อก่อน ในสาเหตุนี้เนื่องจากว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นเร็วมาก แล้วรายได้ไม่พอที่จะใช้จ่าย ไม่พอเท่านั้นยังมีภาระและค่าใช้จ่ายแต่ละครอบครัวอีกด้วย เรียกว่าอยู่ในระดับสูง ทำให้เป็นการที่กดดันในแนวโน้มกำลังซื้ออย่างมาก การใช้จ่ายเงินไม่คล่องตัว จนต้องมีการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามรายละเอียด ค่าครองชีพสูงนำรายได้ ในเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังฟื้นตัวอยู่ จากการที่ได้แพร่กระจายของทางตัวเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากว่ามีการแพร่เชื้อที่รวดเร็วมาก ทำให้มีการกดดันต่อการฟื้นตัวที่ยากกว่าเดิมด้วย แล้วยังไม่พอเท่านั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจากสงครามของรัสเซียและยูเครนร่วมด้วย...