April 2, 2023

ค่าครองชีพสูงขึ้น

ค่าครองชีพสูงขึ้น
1 min read

ค่าครองชีพสูงขึ้น เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้ เมื่อได้มองไปถึงรอบตัวของทุกคนแล้ว ส่วนใหญ่สินค้าและบริการจะสูงขึ้นกันอย่างมาก โดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 65 นี้ ที่มีสินค้าหลายประเภท ที่ได้มีการปรับขึ้นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับหน่วยขึ้น ก๊าซ และอื่นๆ อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ ได้มีโครงการของทางภาครัฐมาด้วย เป็นคนละครึ่ง ที่มาในเฟสที่ 5 แล้ว...