March 28, 2023

ค่าไฟฟ้าปี 66

ค่าไฟฟ้าปี 66
1 min read

ค่าไฟฟ้าปี 66 เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตามกัน ที่ในปีหน้า จะมีการปรับอัตราการขึ้นค่าไฟฟ้าขึ้น อยากให้ประชาชนได้เตรียมรับมือให้ดี ที่อาจปรับขึ้นถึง 6.03 บาทต่อหน่วยได้ จนต้องมาดูรายละเอียดต่าง ๆ กันเพิ่มเติม  ติดตามรายละเอียด ค่าไฟฟ้าปี 66 ในระยะเวลาที่เหลืออีก 3 วันนี้ เรียกได้ว่าเป็นสิ้นสุดของระยะเวลาที่ทางกกพ. ได้มีการรับฟังในความคิดเห็น...