March 24, 2023

จังหวัดขอนแก่นอากาศปรับตัวอย่างรวดเร็ว

จังหวัดขอนแก่นอากาศปรับตัวอย่างรวดเร็ว
1 min read

มีประกาศจากกรมอุตุนิยมเผยว่า จังหวัดขอนแก่นอากาศปรับตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 คาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส และในช่วงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสบอกได้เลยว่าเป็นการแปรผกผันของอุณหภูมิผู้คนจะต้องดูแลสุขภาพตนเองให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ผู้คนปรับสภาพแวดล้อมไม่ทันนำไปสู่การป่วยและสุขภาพทรุดโทรมได้ถ้าหากไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นกรมอุตุฯจึงได้ออกมาแจ้งเตือน ให้ประชาชนระมัดระวัง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ทำให้ตนเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้น...