March 24, 2023

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
1 min read

จังหวัดตรัง ถือได้ว่าเป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในภาคใต้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ที่มีการฝนตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้และทำให้หลายจังหวัดในภาคใต้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากการเกิดเขื่อนแตกอ่างเก็บน้ำแตก รวมไปถึงฝนตกเป็นปริมาณมากทำให้น้ำท่วมสูงชาวบ้านเดือดร้อนหลากหลายอำเภอมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 คน แต่ในวันนี้เราจะไปทำการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมสูงจังหวัดตรังที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันเพราะตอนนี้มีความเดือดร้อนรามไปถึง 6 อำเภอมากกว่า 5600 ครัวเรือนแล้วในตอนนี้เพราะได้จมสู่บาดาลเป็นการเกิดอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา น้ำท่วม จังหวัดตรัง มาแรงที่สุดในช่วง 10...