March 24, 2023

จังหวัดนครราชสีมา

ไฟไหม้วัดโคราชเสียหายหนัก
1 min read

ไฟไหม้วัดโคราชเสียหายหนัก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีเหตุเพลิงไหม้อยู่ที่กุฏิ ที่ส่งผลกระทบเสียหายอย่างหนัก ที่มีอายุหลายสิบปีแล้ว ยิ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไฟไหม้ ระเบิด ดินถล่ม ระเบิด ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างหนัก โดยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกันอยู่แล้ว ที่อาจจะสร้างความเจ็บตัว เสียชีวิตเกิดขึ้น โดยต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุด ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใครที่กำลังติดตามรายงานข่าวนี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้อย่างชัดเจนตามข้อความที่จะกล่าวต่อไปได้เลย ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในครั้งนี้ ติดตามข่าวรายงาน ไฟไหม้วัดโคราชเสียหายหนัก...